شرکت خدماتی فنی پردیس رسولی

خدمات فنی رسولی باچندین سال تجربه درامورتاسیسات منازل وادارات وکلیه اماکن تجاری عمومیمفتخر است تجربیات تخصصی خوددرزمینه هایی مرتبط را در اختیار شهروندان گرامی تهران بزرگ قرار دهد 

ما در سختی ها کنار شما عزیزان هستیم

بررسی وتشخیص  هرگونه مشکل درزمینه تاسیسات رفع گرفرفتگی وترکیدگی لوله تخلیه چاه.چاه بازکنی.اماکن مسکونی وتجاری و… باکادری مجرب وکار آزموده درتمام ساعات شبانه روزتنها بایک تماس در کنار شما هستیم

 

1رفع گرفتگی لوله وچاه

2حفر چاه وتخلیه چاه

3لایه روبی وطوقه گذاری چاه

4تخلیه چاه 

5لوله بازکنی با دستگاه به روز

 

 

محله های سرویس دهی لوله بازکنی

در هر ساعات ازشبانه روز میتوانید ازلوله بازکنی پردیس رسولی کمک بگیرید منتظر تماس شما هستیم

تماس باما09374010131شبانه روزی ارزان